L’ESCULTURA DE LES DONES

     La classe de quart hem fet una escultura amb unes peces de cartolina per al dia de la dona,estan pintades de color lila per una cara i per l’altra decorades amb frases o paraules dedicades a les dones.

     Es tracta d’un dia molt important perquè recorda la data en que les dones van tenir dret a treballar en les coses que volien i amb igualtat amb els homes. Tots i totes a la classe hem reflexionat sobre les dones que han de ser tractades amb els mateixos drets que la resta de persones.

Llorenç Martínez Pla (4t de Primària)